مهسا سمیاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهسا سمیاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاشناس انجمن متخصصین مهندسی پزشکی 1393/9 -
کارورز بیمارستان بقیه الله 1393/1 - 1393/7
کاراموز بیمارستان مسیح دانشوری 1392/3 - 1392/5
کارشناس مشاوره تجهیز 1393/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 17.25
ازاد اسلامی قزوین 1389 - 1393