ساناز مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساناز مرادی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه نویس شرکت داده رایان گستر دوان 1391/5 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.69
غیاث الدین 1387 - 1389