عباسعلی زحمت کشان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباسعلی زحمت کشان

محل سکونت: فارس - شیراز