محسن شیبانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن شیبانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس دفتر فنی وIT شرکت ساختمان و نصب ECC(پالایشگاه قدیمبندرعباس) 1393/6 -
مدیر فنی شرکت هومشمند شبکه پارتاک 1392/10 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 15.02
اصفهان 1385 - 1390