امید زارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید زارع

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نفت حفاری
– کارشناسی – معدل: 15.79
علوم و تحقیقات فارس /مرودشت 1388 - 1393