میثم مطهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم مطهری

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
قسمت فروش نمایندگی پارس خزر 1394/1 -