سیامک مقصودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیامک مقصودی

محل سکونت: آذربایجان غربی - سلماس