معراج جحیزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معراج جحیزی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس شرکت پویافن 1387/6 - 1388/6
کارشناس شرکت ساخت تجهیزات نیروگاهی 1392/1 - 1393/9
کارشناس شرکت توربوتک (از مجموعه شرکت های OTC) 1393/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.00
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1382 - 1387
برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.50
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1388 - 1390