شهلا سراوانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهلا سراوانی

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
روابط عمومی نمایندگی امدادخودرو 1391/11 - 1392/8
امور اداری کاراموزی جهاد کشاورزی 1391/6 - 1391/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 0.00
حکیم جرجانی 1392 - 1394