سجاد جویا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد جویا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی نمایندگی سایپا 1386/12 - 1388/12
مدیر فنی دانشگاه آزاد اسلامی 1387/12 - 1389/12
مهندس ناظر خانه فرهنگ 1386/12 - 1387/12
مدیر مركز نجوم آماتوری آسمان وارنا 1384/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 16.43
آزاد اسلامی 1385 - 1389
مکانیک سیالات و حرارت
– کارشناسی – معدل: 13.40
علوم و تحقیقات آزاد اسلامی 1389 - 1393