ملیه السادات جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ملیه السادات جعفری

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تجربی زیست گیاهی
– کارشناسی – معدل: 13.00
پیام نور 1386 - 1391