جواد قادری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد قادری

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
Help desk گرین 1390/10 - 1391/1