مینا رحیمی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا رحیمی نژاد

محل سکونت: خوزستان - بهبهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز شرکت فرآورده های لبنی لاکتیس بهبهان 1393/5 - 1393/6
کارآموز کارخانه آرد بهبهان 1393/4 - 1393/5
هیئت اجرایی همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، دانشگاه رامین خوزستان 1392/10 - 1392/11
مدرس کلاس آموزش وبلاگ نویسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اهواز ملاثانی 1391/7 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تجربی
– دیپلم – معدل: 17.60
1384 - 1387
صنایع غذایی تبدیل مواد غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.99
کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اهواز ملاثانی 1389 - 1393