مینا رحیمی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا رحیمی نژاد

تاریخ تولد: ۱۳۶۹/۱۲/۱۶

وضعیت تأهل: مجرد

محل سکونت: خوزستان - بهبهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز شرکت فرآورده های لبنی لاکتیس بهبهان 1393/5 - 1393/6
کارآموز کارخانه آرد بهبهان 1393/4 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
– کارشناسی ارشد
دانشگاه شهید چمران اهواز 1395 - 1397
مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی-گرایش تبدیل مواد غذایی
– کارشناسی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 1389 - 1393