فائزه سادات حسینی یزدی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فائزه سادات حسینی یزدی نژاد

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 15.38
ازاد اراک 1389 - 1393