فایزه تاجیک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فایزه تاجیک

محل سکونت: تهران - ورامین

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 0.00
آزاد اسلامی 1391 - 1394