مرتضی پورچرم پرا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی پورچرم پرا

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار-فروشندگی شرکت آزمکایشگاهی متان 1393/7 - 1394/3
حسابدار-فروشندگی خدمات کامپیوتر 1392/8 - 1393/4