گزینگ عتیقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: گزینگ عتیقی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن