داریوش اسلامی وزملایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داریوش اسلامی وزملایی

محل سکونت: مازندران - زیراب

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران 1392/9 - 1393/3
مدیر تولید کارخانه شیشه و پنجره افق کاسپین 1389/3 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع مهندسی صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.50
علم و صنعت ایران 1392 - 1394
مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.66
صنعتی (نوشیروانی) بابل 1388 - 1392
ریاضی فیزیک
– دیپلم – معدل: 18.53
1384 - 1387