حمیدرضا سعیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا سعیدی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تعمیر سخت افزار ارینا 1394/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.80
ازاد 1389 - 1392