کلثوم دریس

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کلثوم دریس

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند دفتری دفتر بیمه ایران 1388/12 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی مدیریت
– کاردانی – معدل: 14.25
علمی وکاربردی بازرگانی فارس 1391 - 1393