مرتضی عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی عباسی

محل سکونت: سمنان - دامغان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 14.17
ازاد شاهرود 1385 - 1391