رسول حسین زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسول حسین زاده

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ساخت و تولید ماشین افزار
– کارشناسی – معدل: 15.87
بنیان دیزل 1389 - 1391
ساخت و تولید ماشین افزار
– کاردانی – معدل: 13.21
یزدان پناه 1387 - 1389