زینب دهقانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زینب دهقانی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر یار اداری جوانه پوش پارسه 1393/3 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 19.20
خرد بوشهر 1389 - 1393