حسن توکلی چشمه

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه انبوه سازی سرکار وشرکاء (پروژه 88 واحدی مشارکتی مسکن و شهرسازی ) 1386/2 - 1387/11
سرپرست کارگاه شرکت پاسارگاد بتن آسیا (پروژه مسکن مهر 43 و 10) 1389/3 - 1390/1
ناظر مقیم شرکت مهندسین مشاور محاسبان علم وتجربه (پروژه کانال سیلاب پردیسان قم ) 1390/1 - 1392/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
قم 1392 - 1394