اسحاق اسماعیلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسحاق اسماعیلی

محل سکونت: فارس - لار

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق ندارد
– کارشناسی – معدل: 15.14
ازاد اسلامی واحد لارستان 1389 - 1393