میلاد پایداری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد پایداری

محل سکونت: فارس - شیراز
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 0.00
صنعتی شیراز 1390 - 1394