مجید افشاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید افشاری

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
میکروبیولوژی میکروبیولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.50
علوم تحقیقات 1391 - 1393