مهدی بهمنش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی بهمنش

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.00
اردبیل 1380 - 1384