امیر امینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر امینی

محل سکونت: تهران - شهرریسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده ازاد 1386/6 - 1392/9