مرجان ملک پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرجان ملک پور

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کاردانی – معدل: 15.20
شریعتی 1390 - 1392