بهنام شکارچی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهنام شکارچی

محل سکونت: مازندران - رامسر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بیوتکنولوژی میکروبی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
آزاد اسلامی ارومیه 1391 - 1394