مریم احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم احمدی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 16.00
خراسان جنوبی 1381 - 1385