صاحبه زبردست گشتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صاحبه زبردست گشتی

محل سکونت: گیلان - فومن

جنسیت: زن