مصطفی یوسفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی یوسفی

محل سکونت: البرز - کرج
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.32
پیام نور رشت 1386 - 1390