افسانه تقی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: افسانه تقی پور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تحلیلگر و برنامه نویس مدی تک سیس 1392/10 -
برنامه نویس حساب رایان پارس 1388/9 - 1392/10
برنامه نویس سمارایانه 1387/7 - 1388/5
کارورز سایپا 1387/3 - 1387/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.12
طبرستان 1385 - 1387
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.15
طبرستان 1381 - 1383