مهسا توکلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهسا توکلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تکاب گستر پارس 1393/9 - 1393/12
کارشناس فراز بوستان دانش 1393/5 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت محیط بهداشت محیط
– کارشناسی – معدل: 16.81
علوم پزشکی تهران 1388 - 1392