احمد سرندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد سرندی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راهنما بنیاد رودکی 1392/12 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت فرهنگی
– کارشناسی – معدل: 17.71
سوره 1391 - 1393
مدیریت گردشگری
– کاردانی – معدل: 17.07
دانشگاه بنیاد 1388 - 1390