فاطمه زارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه زارع

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور فنی شرکت ساختمانی نگاه سازه شیراز 1390/9 - 1391/11
کنترل پروژه شرکت سازه های صنعتی هخامنش 1392/1 - 1394/6
کنترل پروژه شرکت ساختمانی نگاه سازه 1394/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 17.24
علم و هنر یزد 1386 - 1390
مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.36
علم و هنر یزد 1390 - 1392