بهادر مسکین رودسری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهادر مسکین رودسری

محل سکونت: گیلان - بندر انزلی

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول مالی شرکت ساختمانی وپیمانکاری ایمن بنا 1393/5 -
حسابدارمالی شرکت تولیدی ادوات کشاورزی ماشین آلات خزر 1392/10 - 1393/5
حسابدار شرکت تولیدی پیشرو ترابر 1390/2 - 1392/10
اعضاءهیات مدیره شرکت حسابداری تدبیرگرحسابنگر 1393/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.64
واحد فومن 1388 - 1390