ابوذر زواره ئیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوذر زواره ئیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد