ناهید یوسفی رهنما

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ناهید یوسفی رهنما

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کنترل پروژه آرمه سازه نوین 1390/4 -
کارشناس کنترل پروةژه سیویل اسین 1394/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران مدیریت پروژه
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.86
پیام نور 1386 - 1394