افشین قلی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: افشین قلی پور

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین برق بخار صنعت 1389/12 - 1391/5
نصاب ایمن سازان 1391/7 - 1393/4
پیمانکار پیمانکاری برقی و امنیتی 1392/12 - 1395/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 14.00
ازاد 1388 - 1391
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.50
جمشید کاشانی 1391 - 1394