علی علی خانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی علی خانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور دستگاه کارتن سازی مرکزی 1392/2 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کاردانی – معدل: 15.76
آزاد اسلامی اراک 1389 - 1391