رضا قدیانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا قدیانی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد




سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 14.20
آزاد اسلامی قزوین 1388 - 1392