کیوان مددی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کیوان مددی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پاسخگو ایرانسل 1388/4 - 1392/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک الکترونیک
– کاردانی – معدل: 14.00
دانشگاه دولتی دکتر حسابی واحد خمین 1390 - 1392