لیلا مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لیلا مقدم

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر مالی شرکت تولیدی لائینه 1392/1 -
حسابدار صنعتی شرکت فیلتر سرکان 1388/1 - 1392/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.15
پیام نور واحد کرج 1387 - 1391