محمدرضا جاوید

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا جاوید

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق صنعتی قدرت
– کاردانی – معدل: 12.00
اسلامشهر 1386 - 1389