مهدی پروان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی پروان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر برنامه ریزی گروه صنعتی انتخاب 1392/4 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 12.95
نجف آباد 1376 - 1381