امید خردمندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید خردمندی

تاریخ تولد: ۱۳۶۷/۱۰/۰۱

وضعیت تأهل: متأهل

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: پایان خدمت

درباره کارجو:

بیشتر سطح مهارت در زمینه آی تی و بازاریابی شبکه های اجتماعی و سیستم عملیات های بانکی شبکه ای اعم از همراه بانک و موبایل بانک و پوز


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
زبان انگلیسی
بازاریابی شبکه های اجتماعی
نرم افزارهای بانکی و علم کارتخوان

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
امور شسبکه به بخش دارو 1389/8 - 1390/10
امورشبکه و کمک ای تی سازمان استانداردتهران 1390/11 - 1391/12
امور بازاریابی شبکه تامیر نت نمایندگی آسیا تک 1394/01 - 1395/02
امور ای تی سرامینو 1395/07 - 1396/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.70
چمران 1387 - 1389
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.80
کاسپین 1389 - 1391