میلاد خان محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد خان محمدی

محل سکونت: البرز - نظرآباد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری صنعتی
– کاردانی – معدل: 0.00
شهید بهشتی کرج 1392 - 1394